ÜRETİM TESİSİ
 

Arımed, Fabrikasını Kırklareli’nin Vize ilçesinde kurmuştur. (İstanbul’a 110 km ve Çerkezköy’e 20km uzaklıktadır.) Fabrika 2 Fazdan oluşmaktadır. Tüm dizayn ve inşa faaliyetlerinde GMP kuralları göz önüne alınmıştır. 3.500 m2’lik kapalı alan olan FAZ I 10 dönümlük sanayi alanına inşa edilmiş ve faaliyete geçmiştir. Bunun dışında FAZ II olarak 7.000 m2’lik kapalı alan yapımı planlanmaktadır.

Üretim tesisi hata riskini minimize edecek, etkin bakım ve temizliğe imkan verecek, kontaminasyon ve çapraz bulaşmayı engelleyecek şekilde dizayn ve inşa edilmiştir. Binalar ürün kalitesi için kritik olan parametreleri sağlayacak uygun kalifikasyondadır. Arımed İlaç Üretim Tesisi'nde Sağlık Bakanlığı ruhsatlı farmasötik inhalasyon ürünlerinin üretimi yapılmaktadır.

Güncel olarak DPI (Dry Powder Inhaler –Inhalasyon için toz kapsül) üretimi devam etmektedir. Bunun dışında MDI (Metered Dose Inhlaer) ve Nebule alanları hazır olup gerekli ekipmanlar ile düzenlenerek MDI ve Nebule formlarını üretmeye başlayacaktır.

Bu sitedeki bilgiler hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçmez. | © Tüm Hakkı Saklıdır