ÜRETİM TESİSİMİZ

Arımed İlaç, fabrikasını Kırklareli’nin Vize ilçesinde kurmuştur. İstanbul’a 110 km ve Çerkezköy’e 20 km uzaklıktadır. Tüm dizayn ve inşa faaliyetlerinde GMP (Good Manifacture Practice) kuralları göz önüne alınmıştır. Fabrika iki fazdan oluşmaktadır. 3.500 m2’lik kapalı alan olan FAZ I 10 dönümlük sanayi alanına inşa edilmiş ve faaliyete geçmiştir. Bunun dışında FAZ II olarak 7.000 m2’lik kapalı alan yapımı planlanmaktadır.

​Üretim tesisi hata riskini minimize edecek, etkin bakım ve temizliğe imkân verecek, kontaminasyon ve çapraz bulaşmayı engelleyecek şekilde dizayn ve inşa edilmiştir. Binalar ürün kalitesi için kritik olan parametreleri sağlayacak uygun kalifikasyondadır. Arımed İlaç üretim tesisinde Sağlık Bakanlığı ruhsatlı farmasötik inhalasyon ürünlerinin üretimi yapılmaktadır. Güncel olarak DPI (Dry Powder Inhaler – Inhalasyon için toz kapsül) ve MDI (Metered Dose Inhaler – Ölçülü doz inhaler) üretimleri devam etmektedir. Bunun dışında nebül alanı hazır olup gerekli ekipmanlar ile düzenlenerek nebül formları üretilmeye başlanacaktır.